Tenim un repte... Construeix un robot

En grups cooperatius ens endinsarem en el món de la robòtica educativa muntat i programant robots amb el mindstrom mEV3 de Lego, tots els reptes i activitats estaran adaptats al nivell dels participants

Tenim un repte... Construeix un robot

Objectius

 • Conèixer conceptes bàsics de programació robòtica
 • Mostrar una actitud possitiva davant dels altres
 • Treballar cooperativament per assolir l'objectiu plantejat
 • Identificar emocions viscudes a través de l'observació personal
Tenim un repte... Construeix un robot

Planificació de l'activitat

Les activitiats clau de la proposta de “Construïm un robot” són:

 • Presentació del repte

 • L’hora de ser creatius

 • Dissenyem, construïm i programem el nostre robot

 • Compartim i ens autoavaluem

Tenim un repte... Construeix un robot

Competències

A continuació presentem la selecció de competències segons el decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, que s’emmarquen en aquesta programació

 • Conèixer conceptes bàsics de programació robòtica
 • Mostrar una actitud possitiva davant dels altres
 • Treballar cooperativament per assolir l'objectiu plantejat
 • Identificar emocions viscudes a través de l'observació personal