Totes les activitats dels programes SABER estan especialment plantejades per potenciar les competències d'educació primària (decret 119/2005)

Gràcies al treball del nostre equip multidisciplinar format per psicopedagogs, mestres, científics, artistes, comunicadors... hem desenvolupat unes activitats que deixaran petjada a nivell personal i grupal

L'avaluació continuada de les nostres activitats per parts dels assistents i escoles és molt important per a nosaltres. Hem desenvolupat un sistema de rúbriques com a eina d'evaluació.