Les activitats de SABER estan especialment plantejades per potenciar les competències d’educació primària (decret 119/2005). A continuació podeu comparar quines competències es treballen en cadascun dels programes: 

Una aventura emocional

1.Comunicativa lingüística i audiovisual
2.Artística i cultural
3.Tractament de la informació i competències digitals
4.Matemàtica
5.Aprendre a aprendre
6.Autonomia i iniciativa personal
7.Coneixement i interacció amb el món físic
8.Societat i ciutadania

Comunica’t

1.Comunicativa lingüística i audiovisual
2.Artística i cultural
3.Tractament de la informació i competències digitals
4.Matemàtica
5.Aprendre a aprendre
6.Autonomia i iniciativa personal
7.Coneixement i interacció amb el món físic
8.Societat i ciutadania

Fem un robot que faci…

robot
1.Comunicativa lingüística i audiovisual
2.Artística i cultural
3.Tractament de la informació i competències digitals
4.Matemàtica
5.Aprendre a aprendre
6.Autonomia i iniciativa personal
7.Coneixement i interacció amb el món físic
8.Societat i ciutadania